Donera gärna till Simpol

Idag finns det många värdiga humanitära projekt som kräver vår ekonomiska hjälp och stöd. Men de flesta av dem behandlar symptom, inte orsaker. Så är det inte dags att "gå uppåt" för att behandla orsaken? Vi hoppas att du hjälper oss att göra det!

För att säkerställa Simpols fullständiga oberoende accepterar vi inte donationer från vinstdrivande organisationer. Så vi förlitar oss på vad du som enskild medborgare kan ge. Tack för din hjälp!