Skip to main content

Simpol-lösningen

Att lösa globala problem kan vara enklare än vi tror..

av John Bunzl & Nick Duffell

Summering

Mänskligheten klarar inte av att ta itu med brådskande globala problem som klimatförändringarna, skattesmitning, massmigration och oproportionerlig rikedom. Samtidigt gör väljarna uppror i form av Brexit, Trump och uppkomsten av extremhögern. SIMPOL-lösningen resonerar att det bara finns ett hinder som hindrar alla regeringar från att vidta åtgärder: rädslan för att det skulle göra deras nationella ekonomier icke-konkurrenskraftiga. Ingen nation kan ta första steget av rädsla för att förlora jobb och investeringar till andra länder.

SIMPOL-lösningen identifierar detta som "Destruktiv global konkurrens", en global ond cirkel där vi alla är fångade. Det är inte så att regeringar inte vill agera, men att de inte kan.

Att skylla regeringar eller företag, eller till och med att protestera mot sociala orättvisor, gör att den ”dem-och-oss” polariserade politiken helt enkelt fortsätter, som inte tar oss någonstans.

För att hitta en väg ut föreslår den här boken en inre revolution i hur vi tänker och förstår världen, en ny mer komplex tankegrad som författarna kallar "världscentrerad".

De beskriver de psykologiska steg som krävs för att uppnå detta innan SIMPOL-lösningen introduceras - ett enkelt men effektivt sätt för medborgarna att demokratiskt tvinga regeringar till att samarbeta för att lösa ett flertal globala problem, så att de öppnar vägen för en rättvis och hållbar framtid.

It's ambitious and provocative. Can it work? Certainly worth a serious try.

Noam Chomsky

The best thing we have, at this time, for anything resembling a genuine world governing system.

Ken Wilber, The Integral Vision

Bunzl and Duffell draw on an impressive range of sources and disciplines – from political science and psychology to economics and evolutionary biology – in a highly accessible style.

Luis Cabrera, World Government Research Network

This extraordinary book lights the way forward.

John Stewart, Author, Evolution’s Arrow

Vill du läsa delar av boken?

Du kan läsa delar av Simpol-boken här (eng).

För att köpa "The Simpol Solution" (Boken finns på engelska, tyska eller holländska)

Intervjuer och Granskningskopior

För att ordna intervjuer eller föreläsningar med författarna:
vänligen kontakta Alex Lyons (engelsktalande).

För att få ett exemplar av boken för recension:
UK Edition: vänligen kontakta Nick Kent på Peter Owen Publishers Ltd.
U.S. Edition: vänligen kontakta Jake Bonar på Prometheus Books.
Dutch Edition: vänligen kontakta Jesse Goossens på Lemniscaat.
German Edition: vänligen kontakta Tom Amarque på Phaenomen Verlag.

Ladda ner Peter Owen's press release.