Vanliga frågor

Vill du veta mer om Simpol? Om du är en medborgare så fortsätt gärna läsa under avsnittet "vanliga ställda frågor" nedan.

Om du är en politiker, se avsnittet Politikers vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga så får du gärna maila oss.

Simpol är inte ett politiskt parti - det är bättre än så! När du blir en Simpol-anhängare så går du med på att ge stark preferens till kandidater från de befintliga politiska partierna som har undertecknat löftet att genomföra Simpol vid framtida nationella val. På så sätt behöver vi inget parti. Istället vet befintliga politiker att de måste underteckna löftet om de vill ha chansen att få din röst och rösterna från det växande antalet andra supportrar.

Och det fungerar! Dessa politiker stöder redan kampanjen.

Inte alls! Genom att underteckna som supporter anger du att du kommer att ge "stark preferens" till kandidater som har undertecknat vårt löfte "till trolig uteslutning" av dem som inte har gjort det. Så du behåller fortfarande den yttersta rösträtten.

Vem du än väljer att rösta på i slutändan, ditt stöd för Simpol visar fortfarande politikerna att det är mer sannolikt att de får din röst om de undertecknar löftet och att de är mindre benägna att få det om de inte gör det. På så sätt kan du fortfarande rösta som du vill, men du uppmuntrar ALLA kandidater att stödja Simpol, så det är mer troligt att din föredragna kandidat kommer att vara en av dem.

Ja, det kan du! När vi väl börjat utveckla processen kommer vi att inkludera processer för att säkerställa att alla Simpols anhängare har en möjlighet att bidra till Simpols policypaket. Hör av dig om du vill veta mer.

Vissa politiker undertecknar sitt stöd för Simpol för att de tycker att Simpol är en bra idé. Andra kan göra det eftersom det kan ge dem fler röster. Så du kanske tror att de kommer att underteckna bara för att sedan bryta åtagandet efter valet.

Men kom ihåg! Simpol implementeras inte förrän alla eller tillräckligt många nationer är ombord. Så tills den punkten kommer, finns det ingen anledning för en politiker att ångra sig. Att bryta sitt löfte är därför meningslöst och skulle bara riskera att de tappar rösterna som de hoppats få. Och när tillräckligt med internationellt stöd för Simpol har uppnåtts så att genomförandet kan fortsätta, kommer allvarligheten i de globala problemen att innebära att det bara är i deras bästa intresse att få det att fungera.

Endast medborgare med rösträtt kan stödja Simpol genom demokratiska processer. Regeringarna i icke-demokratiska nationer kan dock fortfarande skriva under sitt stöd för Simpol. Men varför skulle de?

Globala frågor påverkar alla nationer - inklusive icke-demokratiska nationer - och många av dem känner effekten av frågor som klimatförändringarna och skattekonkurrens ännu mer än deras demokratiska motsvarigheter. Det är därför det är i deras bästa intresse att stödja en strategi för implementeringen av en simltan-politik.

Vi föreställer oss att när ett antal demokratiska nationer har lovat sitt stöd för Simpol kommer icke-demokratiska nationer att se det som i deras intresse att också gå med i processen.

För närvarande drivs Simpol av volontärer i olika länder runt om i världen, ledd av grundaren John Bunzl, och styrd av Simpol's Founding Declaration.

Vi tar vägledning och stöd från medborgare, akademiker, beteendevetare, icke-statliga organisationer och alla som har ett stort intresse av att lösa globala problem. För att behålla sitt oberoende och sin objektivitet accepterar Simpol inga donationer från vinstdrivande organisationer.

I en idealvärld, skulle det inte vara bra? Det finns dock ett antal problem med FN-processer som Simpol skulle lösa:

1. FN-avtal, till exempel om minskning av koldioxidutsläpp, innehåller bara breda mål och en vag tidsplan för deras genomförande. Simpol skulle däremot innehålla specifika policyer och ett exakt datum för deras samtidiga implementering.

2. FN-avtal handlar vanligtvis endast om enskilda frågor, till exempel koldioxidutsläpp. Men ta i princip vilken fråga som helst och du kommer nästan att upptäcka att i nästan alla fall så finns det vissa nationer som vinner medan andra förlorar. Så det finns inget riktigt incitament för förlorarna att samarbeta. Simpol, däremot, skulle innehålla flera frågor, så att vad nationer kan förlora på en fråga kan de vinna på en annan, så att åtgärderna är i allas omedelbara intressen.

3. Det finns inga val-relaterade kostnader för nationella politiker om de misslyckas med att genomföra FN-avtal. Med Simpol, däremot, så gör simultan handling kooperation i alla nationers intressen. Dessutom så vet politiker att om de misslyckas med att göra det som krävs, riskerar de att förlora rösterna från de som stödjer Simpol till sina konkurrenter och i takt med att vårt antal växer så kan det kosta dem valet.

 

Att underteckna en framställning är enkelt eftersom det bara är din signatur.

Genom att stödja Simpol engagerar du dig i något mycket kraftfullare som politikerna i slutändan inte kan ignorera: din röst!

Simpol är inte bara en kampanj som hoppas att globala problem kan lösas, det är en mekanism för att se till att de blir det.

På de riktigt stora framstegen som regeringarna måste ta, till exempel de 60-80% minskade koldioxidutsläppen, kan dessa inte fattas av någon nation ensam. Det är därför du borde stödja Simpol ändå!

Gällande de mindre åtgärderna som enskilda regeringar ibland kan och faktiskt gör ensamma, skulle deras stöd för Simpol innebära att de skulle använda det som en ursäkt för att dröja med att genomföra dem?

Väldigt osannolikt! Kom ihåg att en nationell regering bara skulle ha undertecknat löftet till följd av ett stort antal väljare som stöttade Simpol-kampanjen. Med tanke på den nivån av medborgarstöd är det mycket troligt att inte bara partiet i regeringen skulle ha undertecknat löftet, utan också dess främsta konkurrenter. Och under dessa omständighet skulle varje parti som indikerar att de kan  komma att dröja med att ta till och med relativt små åtgärder bara uppmuntra Simpols anhängare att rösta på sina konkurrentpartier.