Att lösa globala problem

Det är enkelt att tro att globala problem så som klimatförändringarna inte kommer att lösas för att regeringar antingen är försumliga eller korrupta, eller på grund av företagens jakt på vinst. 

På Simpol så har vi identifierat själet till varför regeringar inte agerar och företag fortsätter att göra fel - det kallas Destruktiv Global Konkurrens. Fortsätt läsa för att förstå mer om hur Destruktiv Global Konkurrens påverkar oss alla, eller se videon nedan med vår grundare John Bunzl. 

Hur destruktiv global konkurrens fungerar

Klimatförändring. Skattesmitning. Ojämlikheter i välstånd. Ta vilken global fråga som helst och du kan vara säker på att destruktiv global konkurrens hindrar regeringar från att lösa den.

Ta klimatförändringar. Det främsta sättet att lösa det är att minska koldioxidutsläppen. Nästan alla vet det, och ändå minskar väldigt få länder aktivt sina utsläpp i den hastighet som krävs. Varför?

De flesta av oss tenderar att tro att det här beror på att våra ledare är okunniga eller tar hänsyn till särksilda intressegrupper. Men sätt dig själv i deras skor ett ögonblick.

För att alla länder ska kunna minska sina utsläpp måste de göra stora förändringar - stifta lagar som reglerar och beskattar stora företag för att minska sina utsläpp.

Men om någon regering gör det ensam så löper dem en risk - en risk att företagen bara tar sin verksamhet och tusentals jobb till något annat land som inte har så strikta regler och förordningar. Och regeringen kommer att ha gjort sin nationella ekonomi mindre konkurrenskraftig jämfört med andra länder. Det innebär att affärer och jobb kommer att gå någon annanstans, ekonomin kommer att drabbas och den berörda regeringen skulle förmodligen förlora nästa val. Resultatet? Ingen regering agerar och våra problem förvärras bara.

Denna destruktiva konkurrensen mellan nationer om att locka till sig kapital, investeringar, och jobb pågår hela tiden - det är en ond cirkel. Den sorgliga verkligheten vi måste möta är att det inte är så att regeringar inte vill agera, utan att destruktiv global konkurrens betyder att dem inte kan de.

Vad vi kan göra åt de

Men tänk om du kan hjälpa till att befria regeringar från att konkurrera om kapital så att de istället kan samarbeta för vår gemensamma framtid? Vad händer om du kan vara en del av en rörelse som låter oss använda vår rösträtt på ett helt nytt sätt för att bryta den onda cirkeln och få regeringar att samarbeta?

Välkommen till Simpol - kampanjen som låter internationella medborgare lösa globala problem!

Simpol är en förkortning för den Simultana Policyn - en rad policyförslag för att lösa globala problem samtidigt, på samma datum, så alla nationer har något att vinna. Med Simpol kan du bidra till dessa policys och få regeringar att genomföra dem.

Att skriva under för att stötta Simpol är som att globalisera kraften i din nationella röst. Men Simpol är inte ett politiskt parti. Istället driver ditt stöd för Simpol befintliga politiker och partier mot globalt samarbete. Som Simpol-anhängare är din röst inte bara en nationell röst - den skickar också en kraftfull signal till politikerna om att de behöver stödja Simpol-kampanjen. Om de inte gör det riskerar de att förlora din röst till en konkurrerande kandidat som faktiskt gör det. Kampanjen pågår redan, med stöd av dessa politiker.

Så vad väntar du på? Registrera dig på Simpol nu för att globalisera din röst och läs vår "Om Simpol"-sida för att lära dig mer om Simpol, eller köp en kopia av The Simpol Solution för att få en bättre förståelse för den kritiska evolutionära utmaningen som globaliseringen konfronterar oss med och hur du och andra medborgare runt om i världen kan använda Simpol för att ta oss till nästa nivå i globalt samarbete.