Klimatförändringarna

Extrema väderförhållanden, minskand skörd, smältande isar och stigande havsnivåer. Vi vet alla att det främsta sättet att hantera klimatförändringarna är att minska våra globala koldioxidutsläpp - de flesta experter är överens om det. Men även om vi vet det är förändringstakten för långsam. Vi, våra barn och framtida generationer är i fara. Vi behöver desperat ett omfattande globalt samarbete för att adressera dessa problem.

Regeringarna säger att de kommer att vidta drastiska åtgärder, men de gör det inte - på grund av destruktiv global konkurrens. Så vi behöver göra mer än bara protestera. Vi måste stödja en process som ser till att dessa problem är av politiskt intresse över hela världen. Det är därför du behöver stödja Simpol.

Globala pandemier

Coronaviruspandemin har avslöjat hur ömtåliga nationella hälsosystem är. Kritisk brist på skyddskläder och annan viktig utrustning gör att många liv går förlorade och stora delar av den globala ekonomin stängs av.

Men destruktiv global konkurrens - behovet av alla nationer att hålla sina ekonomier konkurrenskraftiga och attraktiva för globala investerare och multinationella företag - innebär att regeringar måste sänka bolagsskatter samt skatter på de rika för att behålla dem i landet. Det är inte konstigt att de då inte har tillräckligt med pengar för att ordentligt finansiera offentliga tjänster, inklusive hälso- och sjukvård, och att människor dör.

Vi kan inte hindra farliga virus från att uppstå, men ett större samarbete mellan regeringarna för att beskatta multinationella företag och för att eliminera skattesmitning skulle göra det möjligt för dem att ha råd med nödlager av kritisk medicinsk utrustning och säkerställa en rättvis fördelning av vacciner. Större globalt samarbete skulle innebära mindre förlust av liv och försörjning.

Det är därför du behöver stödja Simpol.

Massmigration

I västvärlden är frågan om hur man kan hantera människors rörelse över gränserna på allas läppar.

Det finns många fördelar och nackdelar med invandring, och ännu fler skäl bakom det. Oavsett om det är på grund av konflikter, klimatförändringarna eller som svar på ekonomisk osäkerhet är det den oreglerade karaktären av mänsklig rörelse över gränserna som driver folklig vrede, debatt i parlament, tidningar och vardagsrum runt om i världen.

Istället för att diskutera om gränser ska öppnas eller stängas är det verkliga behovet ett av globalt samarbete - att minska förekomsten av krig, att hantera flödet av människor och att korrekt stödja de fattigaste länderna så att deras medborgare kan få ett anständigt liv i sina hemländer och därav inte känna samma behov av att migrera.

Det kan bara hända om nationer samarbetar.

Extrema olikheter i välstånd

Med 1% av världens befolkning som äger 44% av världens rikedomar (enligt Credit Suisse Global Wealth Report 2019) betraktas vanligtvis extrema rikedomsskillnad som en nationell fråga. Men förmågan av de rika, globala investerarna och multinationella företagen att enkelt flytta sin verksamhet över nationella gränser gör att alla regeringar är rädda för att vidta åtgärder.

I själva verket har denna onda cirkel av destruktiv global konkurrens ofta den perversa effekten att få regeringar att ytterligare minska skatterna på de rika och andra globalt mobila enheter, vilket gör förmögenhetsklyftan ännu större. Det är något vi sett i Sverige, där bolagsskatten är ständigt sjukande och nu ligger under OECD-genomsnittet, och trots att Svenskarna är som mest jämnlika när det kommer till inkomst, så är vi några av de mest ojämlikheterna när det kommer till kapital och välstånd. 

Idag är ojämlikhet i välstånd ett globalt problem. Nationella insatser är viktiga, men problemet kan bara i slutändan hanteras på global nivå. Därför måste du stödja Simpol.

 

Kärnvapennedrustning

Kärnvapennedrustning är den ultimata ”Fångarnas dilemma” problematiken - det skulle vara bättre för oss alla om varje land avvecklar sina vapen, men ingen nation kommer att vara den första som gör det. Ingen nation vill lämna en rival med en militär fördel trots de globala hotet av ett potentiellt kärnvapenskrig.

Anledningarna som ligger bakom utvecklingen av kärnvapen och andra massförstörelsevapen är inte alltid direkt kopplade till destruktiv global konkurrens. Men vad som emellertid stimulerar spänningar mellan nationer till krig är ojämlikhet i rikedom och konkurrens om resurser. I en värld där destruktiv globala konkurrens ökar klyftan mellan rika och fattiga, så ökar spänningarna mellan nationer och krig uppstår. Och så håller fast vid vad de har, eller till och med ökar utvecklingen av sina vapen.

Är det konstigt att isolerade länder som Nordkorea bedriver kärnkraftsutveckling till varje pris? Och varför, ens efter det fruktansvärda grymheten i det förflutna, har ingen överenskommelse om att avväpna nåtts?

Det här är den plats där en simultan policy verkligen kan göra skillnad - där varje land kan komma överens om att avväpna exakt samtidigt och komma överens om verkställighetsåtgärder för att hålla det på det sättet, så att världen blir en mycket säkrare plats.

Skattesmitning och Skattekonkurrens

Företagsskatten runt om i världen har varit i brant nedgång under en tid - den har sjunkit i genomsnitt 37% på 37 år mellan 1980 och 2017. Det är goda nyheter om du är ett multinationellt företag, men inte så bra för resten av oss. Varför? Eftersom ju mindre företag bidrar med skatter till de länder de verkar i, desto mindre kan dessa regeringar spendera på offentliga tjänster så som skolor, sjukhus och kollektivtrafik.

Så varför har bolagsskatten fallit så stadigt, så länge?

Den främsta anledningen är destruktiv global konkurrens. Regeringar vill attrahera de investeringar, jobb och skatteintäkter som stora företag ger, så de sänker sina bolagsskattesatser för att locka dem in. Naturligtvis, när en regering gör det, känner andra nationer sig tvungna att göra detsamma.

Det är en otroligt kapplöpning som ser land efter land göra stora nedskärningar av företagsskatter och företag som tjänar som resultat. Samtidigt flyttas skattebördan stadigt till dem som inte kan flytta någon annanstans: de fattiga och medelklassen.

Det är samma behov av att förbli attraktiv för företag som leder till att nationer som blundar för skattesmitning. I rädsla för att stora företag kan flytta någon annanstans är nationerna långsamma i att erkänna när skattesmitning sker, och vi alla lider som en följd. Endast globala och simultana åtgärder kan lösa detta. Det är därför du behöver stödja Simpol.

Reglering av Finansiella Marknader

Hur gör man de globala finansmarknaderna demokratiskt ansvariga? Det är svårt att tänka på dem utan att tänka på "kasinokonomin" som har byggts runt dem. I en ekonomisk kultur som uppmuntrar till stort risktagande för att göra ännu större vinster så är det alltid medborgare som slutligen står på räkningen när saker går fel.

Finansmarknaderna är inte bara utsatta för dåligt beteende inifrån. Terrorism, människohandel och internationella brottssyndikat trivs i en ekonomi som gör det lättare att tvätta pengar via skatteparadis. Inom ramen för Destruktiv Global Konkurrens så gör den fria rörelsen av kapital det bara svårare för nationer att införa reglerande åtgärder, utan att ådra kostnader för sig själva.

Det som saknas är global reglering. Idéer som en ”Tobin Tax” på alla finansiella transaktioner har föreslagits för att hålla marknaderna i schack, men endast global och samtidig implementering av den typen av skatt skulle garantera dess framgång.

Styrning av Rymdinitiativ

Rymden måste göras hållbar för att se till att hela mänskligheten kan fortsätta att använda den för fredliga ändamål och socioekonomiska fördelar nu och på lång sikt.

Mer än 1,800 satelliter kretsar kring jorden och ger sociala, vetenskapliga, strategiska och ekonomiska fördelar för miljarder individer över hela världen. Men förmågan att skapa viktiga fördelar från yttre rymden hotas nu av ett antal utmaningar. En är den ökande tätheten av skräp i omloppsbanan. Detta kan snabbt leda till en kraftig minskning av vår förmåga att upprätthålla de fördelar som rymden ger hela världen.

Utan tillräckligt samarbete kring styrning av rymdinitiativ skulle vi inte kunna använda rymdmiljön för nationella säkerhetsändamål, jordobservation, telekommunikation (inklusive för finansiella transaktioner, internet, telefon, dataöverföring och TV), navigering, vetenskapliga undersökningar eller ekonomisk utveckling. TIll och med mänsklig rymdflygning i jordens omloppsbana kan komma till ett slut.

Idag är rymdstyrning en global fråga som bara i slutändan kan hanteras på global nivå. Därför måste du stödja Simpol.

 

Hållbart Företagande

Vi vill alla att företag ska agera ansvarsfullt och hållbart. Om de gör det är de mer benägna att locka vårt stöd, vår lojalitet, och till och med vår talang.

Men företag verkar på en global marknad - deras aktier är noterade på globala aktiemarknader och de är öppna för konkurrens från andra runt om i världen. På denna globalt konkurrenstyngda marknad riskerar alla ansvarsfulla eller hållbara åtgärder som ett företag vidtar att minska vinsten och därigenom göra dem mindre konkurrenskraftiga gentemot andra företag. Frågan blir - har ett företag råd att agera ansvarsfullt om konkurrenter inte gör detsamma?

Utan lämplig global reglering kommer även de mest etiska företagen att begränsa sina ansvarsfulla initiativ till de som inte undergräver vinsten. Det är därför som omfattningen av hållbart eller ansvarsfullt företagande är så begränsat, och varför vi enbart ser hållbart företagande när det också kan ge företagen en marknadsfördel.

Så hur kan vi få ALLA företag att agera ansvarsfullt och hållbart? Det finns egentligen bara ett alternativ - simulatan implementering av globala reglering.