Vår policy

Den samtidiga policyn är en serie policypaket med flera frågor för att lösa globala problem. Varje paket kommer att implementeras samtidigt, på exakt samma datum, av alla eller tillräckligt många nationer. Men vilka punkter skulle dessa policypaket innehålla, hur sätts de ihop och av vem?

Vad utgör en Simultan Policy?

Det finns tre kriterier som definierar en simultan policy:

1. Samtidigt genomförande

För att undvika att en nation drabbas av en konkurrensnackdel måste varje paket för samtidig politik implementeras av alla eller tillräckligt många nationer samtidigt, på samma datum.

2. Subsidiaritet och skydd av nationell suveränitet

Alla frågor behöver inte omfattas av en simultan policy. På Simpol är vi bara bekymrade över globala frågor som kräver att alla nationer (eller ett mycket stort antal nationer) arbetar ihop. Om en fråga kan lösas av en nation ensam, utan några väsentliga negativa konsekvenser för dess internationella konkurrenskraft, kvalificeras den inte för att ingå i en simultan policy.

Till exempel - vad en nation kan besluta om dödsstraff eller abort kommer inte att ha någon betydande inverkan på dess attraktionskraft för internationella företag eller investerare, därför är det inte något som kräver internationellt samarbete för att lösa. Även om vi på Simpol brinner för många frågor, är det bara de frågor som kräver global och samtidig implementering som kvalificerar för övervägande.

3. Fler-problems ramverk

Varje paket av simultana policys kommer att sammanföra två eller flera frågor som uppfyller ovanstående kriterier. Istället för att behandla en fråga som koldioxidutsläpp isolerat, kommer vi att kombinera den med en annan fråga - till exempel en global finansiell transaktionsskatt.

Simpol kombinerar flera frågor eftersom att hantera varje enskild fråga isolerat oundvikligen innebär att vissa nationer vinner medan andra förlorar. När du tittar på Paris klimatavtal 2015, så kan du se att de stora koldioxidutsläpparna, som USA och Kina, har mycket mer att göra och förlora på att ingå avtalet. Detta undergräver deras engagemang, eller gör att de helt och hållet överger avtalet.

På Simpol tror vi att globala problem förblir olösta om nationer fortsatt riskerar att bli en ekonomisk förlorare genom att hantera dem. Det är därför Simpol kombinerar två eller flera frågor till ett policypaket, så att vad en nation kan förlora på en fråga, kan de vinna på en annan. På så sätt blir omedelbar handling i alla nationers intressen.

För mer information om policyutveckling på Simpol, ladda ner vårt Informationspaket.

Policy Innehåll

Innehållet i varje simultan-policy paket kommer att utvecklas med hjälp av en specialdesignad process som involverar medborgare i demokratiska länder och regeringar i alla länder. För att förstå hur detta skulle fungera, se sidorna 7-11 i vårt informationspaket

När ett simultan-policy paket har utvecklats och godkänts av alla eller tillräckligt många nationer, genomför de den samtidigt på ett ömsesidigt överenskommet datum. Efterföljande paket följer samma process. Processen börjar först när tillräckligt många nationer har undertecknat för att stötta Simpol - Simpol Pledge. Till dess fortsätter vi kampanja för att få politiker, politiska partier och regeringar att underteckna det.

Vi arbetar också med experter och akademiker för att i förväg modellera potentiella simultana policypaket.