Simpol i ett nötskal

Simpol i ett nötskal

Vad?

Vi är en internationell förening av medborgare som använder våra valröster på ett nytt sätt för att driva politiker, partier, och slutligen regeringar till att lösa några av de mest akuta problemen i vår tid, så som klimatförändringarna, rättvis företagstaxering, massmigration, och så vidare.

 

Hur?

Anhängare till Simpol ger stark preferens vid nationella val åt politiker eller partier som har åtagit sig att implementera Simpols policy-förslag samtidigt och i samförstånd med andra regeringar. Därigenom förbättras chanserna för att bli vald för de politiker och partier som har skrivit på för att stödja Simpol, medan de som inte gör det riskerar att förlora röster. Eftersom demokratiskta nationer på så sätt är drivna till att stödja Simpol, så kommer även icke-demokratiska regeringar vilja undvika att bli uteslutna. De behöver också lösningar på globala problem.

 

Vem?

Många regeringsmedlemmar från flera olika partier och diverse länder gar redan skrivit på för att stödja Simpol. Du kan hitta en lista här. Men för att lösa globala problem så behöver vi fler som stödjer Simpol! Så, som medborgare vill vi uppmana dig att skriva på för att stödja Simpol, för att på så sätt driva på politiker och partier i Sverige att stödja Simpol. Om du råkar vara politiker eller medlem av ett parti, så bjuder vi in dig till att skriva på Simpol som ett sätt att förbättre dina chanser att bli vald.

Om Simpol

Simpol - den Simultaneous Policyn - kombinerar ett sätt för att förstå globala problem, ett nytt förhållningssätt till politik, och en valstrategi som för dessa samman. 

Lanserat år 2000 av affärsmannen John Bunzl, iden om Simpol kom som ett svar på frågan: vad skulle du göra för att lösa frågan om klimatförändringarna? Under middagen med hans familj, svaret kom till honom nästan som en uppenbarelse - alla nationer skulle vara tvungna att agera ihop, samtidigt. Endast på det sättet skulle alla nationer ha något att vinna.

Simpol drivs av "the International Simultaneous Policy Organisation" (ISPO). Sedan Simpol grundats har de utvecklats tillsammans med politiker, akademiker, psykologer, och stöttande medborgare,

VIDEO: Vad är Simpol?

Varför en Simultan Policy?

Om problemen som vi måste hantera, så som klimastförändringarna, immigration, och ojämnlikheter, är globala, så behöver även våra lösningar vara det. 

För tillfället har vi inga globala lösningar. Istället förlitar vi oss på regeringarna, men lite blir gjort. Varför? För varje land som agrerar på egen hand tar på sig en risk - att bli en ekonomisk förlorare i ett spel där att vinna är det enda alternativet. 

Verkligheten är den att vara ‘internationellt konkurrenkraftig’ och lösa globala problem är i dagsläget icke kompatibla. Så nationella regeringar är fast i en ond cirkel.  

Det är därför våra problem bara blir värre - ledare sänker skatter och standarder allt lägre för att attrahera gränslöst kapital - allt i hoppet om att bli eller fortsätta vara ‘internationellt konkurrenskraftiga’. Så det blir en kapplöpning mot botten, och våra problem fortsätter attt växa.

För att laga vår värld, måste regeringarna ta ett steg framåt tillsammans - samtidigt. Och vi medborgare måste se till att det sker. 

Vår lösning är Simpol - den Simultana Policyn - ett spann av multi-initiativ policy paket för att lösa globala problem med syftet att implementera varje paket samtidigt, på exakt samma dag. På det sättet så riskerar ingen nation att förlora, utan alla har något att vinna. Varje paket addresserar flera problem så att varje nation kan balansera kostnaderna för ett initiativ mot fördelarna av ett annat. 

Simpol är egentligen rent sunt förnuft. Det handlar om att få från destruktiv global konkurrens till verklig global samverkan. 

För att få detta att ske, så driver vi kampanjer i flera länder runt om i världen för att ge medborgare markten att övertyga sina nationella ledare till att implementera Simpol genom sina röster. Du kan stötta Simpol genom att skriva upp dig som en anhängare, och genom att läsa mer om varför Simpol för svaret på våra globala problem och diskutera det med andra i din omgivning. 

Finansiering och Politisk Självständighet

För att säkerställa politisk självständighet så är Simpol en icke-vinstdrivande organisation som inte accepterar finansiering från vinst-drivande bolag.

All finansiering för Simpol kommer från donationer från privatpersoneroch från försäljning av böcker och kampanj prylar.