The Simpol Solution

The Simpol Solution - Att lösa globala problem kan vara lättare än vad vi tror. 

Se bokens dedikerade sida.

ISPO Making it Happen! - Bokserie

Making it Happen! serien av böcker har publicerats av ISPO. Varje bok tittar på ett specifikt reformförslag eller ämnesområde som kan kräva Simpols tillvägagångssätt, om dess praktiska implementering ska vara möjlig.

1. Monetary Reform – Making it Happen!

av James Robertson och John Bunzl

Sammanfattning
De två första kapitlen om monetära reformer är av James Robertson. Även om mycket av detaljerna i dem hänvisar till Storbritannien, gäller samma disposition i stort sett även för andra länder. Det historiska perspektivet i kapitel 1 tar fram några av parallellerna mellan målen för monetära reformer under 1800 -talet och nu, och några av skillnader mellan den tiden och vår. Det tyder på att den historiska utvecklingen av det monetära systemet mellan då och nu pekar på Huber/Robertson-förslaget som nästa steg framåt.

Läs mer  Beställ på Amazon

2. People-centred Global Governance - Making it Happen!

av John Bunzl

Sammanfattning
Eftersom globala problem som global uppvärmning, global fattigdom, föroreningar, terrorism och ökande företagsmakt alltmer överträffar nationella och internationella styrningsinstitutioners förmåga att lösa dem, stiger frågan om global styrning snabbt på den internationella politiska agendan. I denna bok bygger Bunzl på arbetet från ett antal ledande evolutionära tänkare för att visa att både själva globaliseringsprocessen samt utvecklingen av ett bindande system för global styrning är naturliga delar av mänsklig evolution.

Läs mer 

ISPO Global Briefing series

En serie korta häften av John Bunzl som adresserar ett särskilt globalt tema per del.

1. Solving Climate Change - Transforming International Politics

John Bunzl hävdar att för att lösa klimatförändringarna måste våra nationellt-centrerade världsbilder först komma ikapp globaliseringens världscentriska verkligheter. Han visar hur Simpol-kampanjen överensstämmer med principerna för evolutionär transformation.

Ken Wilber kommenterar:

"The central idea of Simpol is very powerful; that is, the notion of how to link votes in one country with votes in another - how to link political action in one country with action in another. International competition is built in to the nation-state system at its current level of development, and so the issue is not environmental concerns, but how to get humans to agree on environmental concerns. This is really fascinating and very hopeful. In my opinion this is the crucial issue for the 21st century."

Beställ på Amazon


2. Global Domestic Politics - A Citizen's Guide to Running a Diverse Planet

Hur kan sammanhängande styrning föras till vår kulturellt och politiskt mångsidiga planet? Globala hot som klimatförändringarna, finansmarknadskriser och det växande gapet mellan rika och fattiga kräver alla det. Ändå misslyckas etablerade globala institutioner och regeringar, medan icke -statliga organisationer och företagens tillvägagångssätt visar sig otillräckliga. Men genom att ta ett transformerande, världscentriskt perspektiv på globala problem, och på global styrning i sig, visar John Bunzl att det trots allt finns en kreativ lösning.

Ken Wilber kommenterar: “This work moves the global governance conversation forward considerably. John addresses the central issues concerning how global governance can be achieved even when only 5% of the global population is at Integral.”

Ervin Laszlo kommenterar: “In an age when our problems are global and national governance structures are weakened and inadequate, it is absolutely necessary to think about the shape of effective global governance. This cannot be simply national government 'writ large', for that would also enlarge the problems and inefficiencies of national governance. It must be a holistic and evolutionary governance system, and as to the features of such a system, John Bunzl makes an essential contribution.”

Beställ på Amazon

E-book nedladdningar (Gratis, men överväg gärna en donation):
För Kindle (mobi file)   
För andra (epub file)