Vad är problemet med politik?

Din valröst är ett av de mest kraftfulla verktygen du har - men det känns inte längre som det. Många av oss känner oss lurade och frustrerade av våra politiska ledare. Vi kräver alltmer åtgärder - mot klimatförändringar, ojämlikhet i välstånd eller massmigration. Men de agerar inte. Varför?

Destruktiv Global Konkurrens - varje regerings behov av att hålla sin ekonomi konkurrenskraftig och attraktiv för investerare och transnationella företag och de jobb de skapar - innebär att ingen regering kan genomföra den politik som behövs för att lösa globala problem. Detta eftersom dessa policys kommer att kosta företagen mer, göra dem mindre konkurrenskraftiga med företag i andra länder och i slutändan antingen driva dem till konkurs eller ut ur landet.

Som en följd av detta, så förändras inte mycket oavsett vem vi än röstar på, för vem som än sitter i ledarstolen så är dem fångade i den onda cirkeln av Destruktiv Global Konkurrens. De är nästintill tvugna att tillämpa samma snäva utbud av konkurrenskraftsinriktad politik. Så våra problem blir allt värre. Därför, när det gäller de riktigt viktiga frågorna, har våra röster blivit meningslösa och vi medborgare känner oss maktlösa. Vi kallar detta för pseudodemokrati.

Att använda vår rösträtt för att ta tillbaka världen

Men precis när du trodde att din röst hade blivit helt meningslös förvandlar Simpol den till det mest kraftfulla verktyget för global rättvisa. Dessutom kan du ha lite kul med det!

Istället för att rösta på det ena eller det andra nationella partiet i det illusoriska hoppet att de kan skapa en verklig förändring så kan du använda din röst för att driva alla partipolitiker till att stödja Simpol och ett globalt samarbete. Det är snarare som att ha två röster - en global bredvid din befintliga nationella röst.

Genom att gå med i Simpol säger du till politiker att du kommer att starkt prioritera politiker som stöder Simpol vid alla framtida nationella val, för att utesluta de som inte gör det. På det sättet riskerar politiker som inte stöder Simpol att förlora röster - och eventuellt sina platser i regeringen - till dem som gör det. När vårt stöd växer skapar detta en "dominoeffekt" för politikerna: när en politiker bekräftar sitt stöd för Simpol, så är andra under ökat tryck att följa efter. Så att gå med i Simpol är din globala röst. Sedan, på valdagen, får du din nationella röst precis som alla andra.

Och det fungerar! Kolla in den växande listan över politiker från hela världen som stöder Simpol.

Simpol är det enkla sättet att använda våra röster för att ta tillbaka världen. Det är en metod för att överskrida en värld av dysfunktionell politik, splittring, polarisering, och skuldbeläggning. Det är så vi går bortom dikotomier av höger mot vänster, nationalist mot globalist, och oss mot dem, för att ta itu med det som verkligen betyder något. Simpol betyder att vi alla är en, unika i vår skillnader men ändå enade i vår beslutsamhet att lösa globala problem, samtidigt och tillsammans, så att alla vinner. Kommer du göra oss sällskap?